Tehnički podaci za B-Klasu

    Podaci u zagradi su za automatski menjač.