GLE I GLC.
Najbolji na svakom terenu.

Ukoliko odaberete jedan od modela GLC ili GLE u periodu trajanja akcije (od 28.11. do 30.12.2017) u mogućnosti ste da izaberete jednu od naših pogodnosti koje smo spremili za vas: 

1. Kamatna stopa 2,99%
Specijalna ponuda za Mercedes Benz Financial Services powered by Raiffeisen Leasing uz kamatnu stopu NKS 2,99 % (Eks/Elin pravna lica 4,09%; fizička lica 11,66%)

Reprezentativni primjer:

  • Iznos mjesečne naknade od KM 1.896,32 je informativnog karaktera i ista je izračunata za kupovinu predmeta leasinga putem finansijskog leasinga u bruto nabavnoj vrijednosti od KM 130.006,43 na period od 60 mjeseci sa učešćem od KM 5.555,83 uvećanim za porez na dodatu vrijednost na predmet leasinga te iznosom neto finansiranja od KM 105.560,77 uz promjenljivu nominalnu kamatnu stopu 2,99% (*EKS/ELIN: fizička lica FBiH 11,66%, fizička lica RS 11,66%; pravna lica 4,09%) te troškove obrade zahtjeva u iznosu od KM 1.222,73.
  • Polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta. Korisnik leasing snosi i sve troškove koji se odnose na: osiguranje i korištenje predmeta leasinga za vrijeme trajanja ugovora o leasingu, kao i trošak mjenica.
  • Finansijski leasing se ugovora u KM sa valutnom klauzulom u EUR, primalac leasinga se obavezuje uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveze. Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

* Efektivna kamatna stopa/Efektivna stopa leasing naknade je izračunata na bazi naprijed navedenih elemenata i uključuje trošak svih leasing naknada za period od 5 godina uvećane za iznose dodatnih naknada za fizička lica (RS: troškovi kasko osiguranja, troškovi registra zaloga, troškovi obrade zahtjeva, troškovi mjenice), (FBiH: troškovi kasko osiguranja, troškovi registra zaloga, troškovi obrade zahtjeva) i za pravna lica troškovi registra zaloga, troškovi obrade zahtjeva, a koje Davalac leasinga zaračunava prilikom obrade zahtjeva u toku perioda važenja Ugovora o leasingu koji su poznati na dan izračunavanja EKS/ELIN-a.

Raiffeisen Leasing zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.