Mercedes-Benz Financial Services

  Mercedes-Benz C-Klasa – Finansiranje sa 20% učešća
  Preporučena cena najprodavanijeg modela C 200d - Bruto nabavna vrednost 37.990,00 EUR
  Visina učešća 20%
  Iznos neto finansiranja 30.392,00 EUR
  Trajanje Ugovora o finansijskom lizingu 60 meseci
  Broj rata lizing naknade 1
  Iznos mesečne lizing naknade 545,97 EUR
  Nominalna kamatna stopa 2.99%
  Efektivna kamatna stopa
  (obračunata na dan 03.03.2017.)
  3.70%
  Troškovi obrade zahteva: 0%
  Sva plaćanja su u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a na dan uplate, osim za fizička lica na koja se primenjuje srednji kurs NBS na dan uplate. Primalac lizinga dužan je da osigura predmet lizinga zaključenjem polise Kasko osiguranja.
   
  Mercedes-Benz C-Klasa – Finansiranje 50-50
  Preporučena cena najprodavanijeg modela C 200d - Bruto nabavna vrednost 37.990,00 EUR
  Visina učešća 50%
  Iznos neto finansiranja 18.950,00 EUR
  Trajanje Ugovora o finansijskom lizingu 12 meseci
  Broj rata lizing naknade 1
  Iznos mesečne lizing naknade 18.950,00 EUR
  Nominalna kamatna stopa 0%
  Efektivna kamatna stopa
  (obračunata na dan 03.03.2017.)
  0.25%
  Troškovi obrade zahteva: 0%
  Sva plaćanja su u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a na dan uplate, osim za fizička lica na koja se primenjuje srednji kurs NBS na dan uplate. Primalac lizinga dužan je da osigura predmet lizinga zaključenjem polise Kasko osiguranja.