Mercedes-Benz Financial Services

Mercedes-Benz C-Klasa – Finansiranje sa 20% učešća
Preporučena cena najprodavanijeg modela C 200d - Bruto nabavna vrednost 37.990,00 EUR
Visina učešća 20%
Iznos neto finansiranja 30.392,00 EUR
Trajanje Ugovora o finansijskom lizingu 60 meseci
Broj rata lizing naknade 1
Iznos mesečne lizing naknade 545,97 EUR
Nominalna kamatna stopa 2.99%
Efektivna kamatna stopa
(obračunata na dan 03.03.2017.)
3.70%
Troškovi obrade zahteva: 0%
Sva plaćanja su u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a na dan uplate, osim za fizička lica na koja se primenjuje srednji kurs NBS na dan uplate. Primalac lizinga dužan je da osigura predmet lizinga zaključenjem polise Kasko osiguranja.
 
Mercedes-Benz C-Klasa – Finansiranje 50-50
Preporučena cena najprodavanijeg modela C 200d - Bruto nabavna vrednost 37.990,00 EUR
Visina učešća 50%
Iznos neto finansiranja 18.950,00 EUR
Trajanje Ugovora o finansijskom lizingu 12 meseci
Broj rata lizing naknade 1
Iznos mesečne lizing naknade 18.950,00 EUR
Nominalna kamatna stopa 0%
Efektivna kamatna stopa
(obračunata na dan 03.03.2017.)
0.25%
Troškovi obrade zahteva: 0%
Sva plaćanja su u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a na dan uplate, osim za fizička lica na koja se primenjuje srednji kurs NBS na dan uplate. Primalac lizinga dužan je da osigura predmet lizinga zaključenjem polise Kasko osiguranja.